GAVLAS - aukční a realitní agentura

Výběrová řízení

PRODÁNO
Areál Čeperka

zakázka č. 200296

Základní charakteristika

Areál v Opatovicích nad Labem se čtyřmi halami (cca 3.270 m²) se zabudovanou klecovou technologií (r. v. 2013), která je v souladu s normami EU. Automatizovaný systém technologie krmení a napájení, balící systém, dopravník vajec z hal k balírně, větrací systém.
Produkce cca 20 mil. ks vajec za produkční období. Počet klecí: 1699 ks, velín pro každou halu. Součástí areálu jsou skladovací plochy, soc. zázemí, balírna vajec, kafilérie, chladírna, manipulační prostory.

Areál se rozkládá na pozemcích o rozloze cca 25.000 m². Součástí prodeje je i soubor movitého majetku včetně klecového systému.

Forma prodeje: výběrové řízení
Termín pro podání nabídek: 31.3. 2016
Minimální KC: 18.653.000 Kč včetně DPH (DPH z této částky činí 1.483.653 Kč)

Soubory ke stažení

Fotogalerie