GAVLAS - aukční a realitní agentura

Výběrová řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Postoupení pohledávky za těžařskou společností Kavex-Granit Holding a.s

zakázka č. 200324

Základní charakteristika

GAVLAS, spol. s r.o. vyhlašuje z pověření JUDr. Jana Kubálka, správce konkursní podstaty dlužníka KAVEX GRANIT, spol. s r.o. (dále jen vyhlašovatel) výběrové řízení na prodej pohledávky ve výši 30.481.925,- Kč, přihlášené v konkursním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn. 26 K 29/2003 úpadce KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.


Termín ukončení podávání nabídek: 15.3. 2018 v 15:00 hod.

Výše nabídky: minimální úplata za postoupení předmětné pohledávky není stanovena.

Info: Emílie Švanová, tel.: 777 721 518, email: emilie.svanova@gavlas.cz

Soubory ke stažení