GAVLAS - aukční a realitní agentura

Výběrová řízení

PRODÁNO
Zajímavá investice
Pronajatá kancelářská budova
yield 8 %

zakázka č. 252049

Poloha

U Pergamenky 12/1145, Holešovice, Praha 7.
Dominanta holešovického předmostí mostu Barikádníků.
Jedná se o oblast procházejícím bouřlivým rozvojem, ve které se nachází jednak původní významné administrativní budovy (např. budova Mercury Bussiness Centrum, budova TOKOVO, budova Lighthouse a další), ale vzniká zde i celá řada nových rozsáhlých bytových a administrativních projektů (např. Prague Marina, River Lofts, CLASSIC).

Základní údaje o velikosti budovy

Výšková budova o deseti nadzemních a v části přiléhající k navazující zástavbě o šesti nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží.
Zastavěná plocha všech podlaží6.293 m2
Celková pronajatelná plocha4.910 m2
Obestavěný prostor21.182 m2
Velikost pozemků3.302 m2

Výnos z nájemného

Prostory v budově jsou pronajaty (nepronajato je v současnosti pouze 192 m²), uzavřeno 10 nájemních smluv, většina prostor je pronajata na dobu určitou.
Celková pronajatelná plocha: 4.910 m2 včetně ploch garáží, které činí 70 m2.
Roční výnos (dle uzavřených nájemních smluv)
  • jedná se o „čisté“ nájemné bez úhrad za služby a nájemného za nepronajatý prostor
20.488.871,- Kč
Odhadovaný roční výnos z nepronajatých prostor800.000,- Kč

Podrobnější údaje k nájemním smlouvám jsou uvedeny v podrobném Informačním memorandu. U společnosti Gavlas je rovněž možno po uzavření Dohody o mlčenlivosti získat kopie těchto smluv.

Dopravní dostupnost a parkování

Metro „C“ stanice Nádraží Holešovicepěšky cca 7 min.
Severojižní magistrála (Argentinská ul.)cca 200 m

Parkování:
vlastní garáže pro6 aut
vlastní venkovní parkoviště47 parkovacích míst

Technický popis

Bližší popis budovy je obsažen v podrobném Informačním memorandu, které je k dispozici v kanceláři společnosti GAVLAS.

Výčet nejpodstatnějších oprav a rekonstrukcí z posledních let:
  • 2000, rekonstrukce obvodového pláště vyšší části budovy
  • 2001, vybudování bufetu v přízemí a úpravy recepce
  • 2002, výměna dřevěných oken za plastová
  • 2002, po povodních celková rekonstrukce 1.PP včetně technologických částí
  • 2003, rekonstrukce výměníkové stanice
  • 2003/2004, kompletní rekonstrukce vnitřní kanalizace a rozvodů vody
  • 2006 kompletní rekonstrukce 7. patra, poloviny 3. patra a části 4.patra (266 m2) včetně klimatizace
  • 2006/2007 kompletní rekonstrukce obou výtahů
  • průběžné rekonstrukce interiérů prováděné nájemci v pronajatých prostorách
Škody po povodních v r. 2002 byly zcela odstraněny a zasažené prostory prošly rekonstrukcí.

Rozsáhlá protipovodňová opatření byla po povodních v roce 2002 realizována pro celou oblast. Byly vybudovány mobilní protipovodňové zábrany, které zajišťují danou oblast proti záplavě až do výšky hladiny při povodni v roce 2002.

Rozvoj území, územní plán

Čtvrť Holešovice prochází v posledních letech výraznou modernizací a rozvojem a stává se z ní moderní administrativně-bytová lokalita s vyspělou infrastrukturou. Investice v řádech milionů euro vložené po povodních v r. 2002 do oblasti mezi Libeňským mostem a mostem Barikádníků byly základem a impulzem pro zahájení výstavby řady bytových a administrativních komplexů a pro své sídlo si oblast vybrala řada firem.
Na lokalitu nedaleko ulice U Pergamenky je zaměřena pozornost investorů, a to jak pro administrativní, tak i pro bytovou výstavbu. Jedná se např. o projekt Prague Marina skupiny Lighthouse s více než tisícem nadstandardních bytů, dále 2.000 m2 obchodních ploch, 25.500 m2 administrativních ploch a 350 garáží. Projekt vzniká na místě Holešovického přístavu a stavba již byla zahájena (od 1. 3. 2007 se prodávají první byty).
Na rohu ulic Jankovcova a Varhulíkova vzniká další zajímavý nadstandardní projekt bydlení pod obchodním názvem River Lofts s 152 bytovými jednotkami (zahájeno 26.10.2006, developer Steady Financial). Další projekt byl v letošním roce zahájen v místě bývalého Holešovického mlýna U Uranie pod názvem Classic 7 - Business Park developerské firmy AFI EUROPE, dceřiné společnosti Africa Israel Investments (investor Paláce Flóra). V místě bývalého pivovaru Měšťan – Holešovice již od konce r. 2006 probíhá přestavba původní budovy a výstavba nové budovy na nadstandardní loftové byty (129 bytových jednotek). Projekt je znám pod názvem A7 Aréna – Holešovický pivovar a investorem je ING centrum bydlení. Souběžně v místě vznikne i nová kancelářská budova s prodejnami v přízemí (jedním z nájemců je i vydavatelská společnost Ringier). Tuto komerční část projektu koupil nedávno americký investiční fond Pramerica. Předpokládaný termín dokončení komplexu je léto 2008. Jako další se připravuje developerský projekt na místě bývalé Tesly Holešovice Na Maninách (ul. Dělnická).
V oblasti se dále nachází některé volné plochy a bývalé skladové či výrobní komplexy, které tvoří významný potenciál pro budoucí další zajímavé investice. Nejvýznamnější lokalitou, která v nejbližší budoucnosti nejvíce změní tvář Holešovic, je budoucí plánované zastavění plochy bývalého vlakového nádraží Bubny (současný vlastník části území je významný developer ORCO Group).

Uzávěrka výběrového řízení

Minimální prodejní cena: 260.000.000,- Kč

Nabídky budou přijímány dne 13. 6. 2007 od 10:00 do 16:00 hod. v kanceláři společnosti GAVLAS, Washingtonova 17, Praha 1.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

čelní pohled
čelní pohled
čelní pohled
pohled z parku
pohled z parku
okolí
okolí