GAVLAS - aukční a realitní agentura

Výběrová řízení

PRODÁNO
Rodinná vila v exkluzivní lokalitě
Praha 6 - Dejvice, Baba

zakázka č. 291102

Základní charakteristika

Prodávaný majetek:

  • budova č.p. 2585 (rodinný dům) stojící na pozemku č.parc. 2693/11 v části obce Dejvice,
  • pozemek č.parc. 2693/11 (zastavěná plocha a nádvoří),
  • pozemek č.parc. 2693/1 (zahrada),

vše zapsáno na LV 139 pro katastrální území Dejvice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, včetně všech součástí a příslušenství.

Poloha

Vila na vlastním pozemku se nachází v Praze 6 – Dejvicích, v místní části nazvané Baba, v ulici Na Ostrohu 2585/31, na kopci na údolím Vltavy z jedné strany a Šárky ze strany druhé, s nádherným výhledem na velkou část Prahy. Jedná se o rezidenční obytnou čtvrť, která je vyhledávaná ke klidnému a luxusnímu bydlení, protože je stranou všech páteřních komunikací a v lokalitě Baby jsou pouze rodinné domy, exkluzivní vily příp. byty v menších obytných domech.

Dopravní dostupnost

Lokalita je situována severozápadně od centra města ve vzdálenosti cca 3 km, přitom má dobrou dostupnost do centra města – zastávka autobusů je vzdálená cca 750 m a na autobusy navazuje metro linky A Hradčanská. Jde o část města určenou územním plánem pouze k bydlení a také k rekreaci a odpočinku. Bezprostřední okolní zástavbu tvoří pouze rodinné domy.
Příjezd je po zpevněné komunikaci a parkování je možné v garáži a také na vlastním pozemku.
Nejbližší zastávka MHD je U Matěje (cca 750m), autobus č. 131 s dojezdem ke stanici metra A Hradčanská.

Vzdálenosti

centrum města
7,5 km
centrum Prahy 6, Vítězné náměstí
3 km
letiště Ruzyně
12 km

Technický popis

Pozemky:
Pozemky jsou mírně svažité jihovýchodním směrem a mají přibližně obdélníkový tvar. Na pozemcích jsou ještě další vedlejší stavby – dřevěné kolny, a dále vzrostlé okrasní dřeviny. Pozemky jsou oploceny.
parc.č. 2693/11 zast.plocha a nádvoří
s budovou (rod.dům) č.p. 2585
145 m2
parc.č. 2693/1 zahrada618 m2
celkem763 m2


Popis a dispozice domu:
Budova č.p. 2585 je rodinný dům (1 bytová jednotka) o dvou nadzemních podlažích s garáží funkcionalistického vzhledu. Dům s minimálním podsklepením má menší půdorysnou plochu v přízemí (1.NP) ve tvaru obdélníka, ze kterého směrem na sever vystupuje částečně garáž a s přízemím tak tvoří půdorys nepravidelného písmene „L“. Projekt byl zpracován v r. 1966 a vnější vzhled domu je tedy poplatný této době. Spodní podsazená část dle projektu měla být obložena kontrastním obkladem, který by podtrhnul odlišnost obou podlaží, ale stavebník záměr nedodržel a celý dům omítl hrubou omítkou.

V 1. nadzemním podlaží se dle původních výkresů nachází vstupní hala se schodištěm, prádelna, kotelna, WC a sprcha, sklad zahradního nářadí, dílna a garáž. V současnosti jsou původní kotelna, sklad a dílna využívány jako 2 pokoje s kuchyňkou.
2.NP (1. patro) je nad hmotou přízemí částečně vykonzolováno, a tak je v patře vytvořena větší užitná plocha než v přízemí. Jsou zde 3 pokoje, jídelna, kuchyně, předsíň, 2 koupelny s WC a 2 šatny.

Užitné plochy (dle původních výkresů):
suterénsklep7,50 m2
přízemí (1.NP)hala se schodištěm40,60 m2
prádelna5,60 m2
dílna7,60 m2
kolna7,70 m2
garáž18,00 m2
celkem79,50 m2
patro (2.NP)obývací pokoj29,30 m2
jídelna12,60 m2
kuchyně5,00 m2
předsíň5,50 m2
šatna 14,60 m2
koupelna 1 s WC3,20 m2
ložnice 112,60 m2
šatna 24,60 m2
koupelna 2 s WC3,20 m2
ložnice 212,60 m2
celkem93,20 m2
celková užitná plocha domu180,20 m2

Užitnou plochu domu by bylo možné zvětšit přístavbou min. v části přízemí (zvětšením podnože se zachováním povinných odstupů od hranice pozemku) případně i patra. Vše ovšem je nutné ověřit projektem a podložit souhlasem příslušných úřadů.

Technický popis domu
Dle dochované původní technické zprávy je nosná konstrukce domu lehká, montovaná a je tvořena ocelovým skeletem, jehož jednotlivé prvky (sloupy, podélné a příčné nosníky) jsou vzájemně svařeny do tuhého celku. Nosná OK je zakotvena do betonových základových bloků (patek). Podlahy jsou neseny smrkovými fošnovými stropnicemi (nastojato). Také nosný rošt obvodových sendvičových stěn má nosný systém ze svislých fošnových sloupků s osovou vzdáleností 60cm (v místech okenní otvorů pak 120 cm). Tato nosná dřevěná konstrukce je dokonale vzájemně spojena a přišroubována k nosnému ocelovému skeletu.
Obvodové stěny přízemí jsou zděné pravděpodobně z tvárnic, stejně jako vnitřní příčky. Obvodové sendvičové stěny v horním podlaží jsou vyztuženy opět prkennými diagonálami. Venkovní plášť je tvořen deskami s omítkou, vnitřní část je z dřevovláknitých desek s povrchovou úpravou. Prostor mezi oběma plášti je vyplněn tepelnou izolací z polystyrénu a parotěsnou zábranou. Senvičové montované jsou i příčky. Obě podlaží jsou propojena dřevěným schodnicovým schodištěm z haly.
Střecha je plochá s vyspádováním ke dvěma středovým vpustím. Krytina střechy je z těžkých izolačních pásů. Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je provedena.

Inženýrské sítě

Do domu jsou zavedeny veškeré základní inženýrské sítě kromě plynu – voda, kanalizace, elektřina a telefon. Vytápění je elektrickými přímotopy, vaření a ohřev TUV – elektricky (sporák a boiler).

Prohlídky

1. den: 18. června 2008 v době od 10.00 do 11.00 hod.
2. den: 26. června 2008 v době od 15.00 do 16.00 hod.
3. den: 17. července 2008 v době od 15.00 do 16.00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je vždy před vstupem do předmětné nemovitosti, tj. na adrese Na Ostrohu 2585/31, Praha 6 - Dejvice.

Po předchozí dohodě s organizátorem je možná i individuální prohlídka v jiných než výše uvedených termínech.

Uzávěrka výběrového řízení

Orientační výše nabídkové ceny: 10.000.000,- Kč
Kauce: 100.000,- Kč
Uzávěrka: 22. července 2008 od 10,00 do 16,00 hod. v kanceláři organizátora.

Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení Baba – NEOTVÍRAT !!!“. Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka a variabilním symbolem, pod kterým složil účastník kauci.

Adresa pro doručení nabídek:
Aukční a realitní agentura GAVLAS
Washingtonova 17
110 00 Praha 1.

Odpovědná osoba:
Lucie Filípková
Tel.: 221 666 666
e-mail: praha@gavlas.cz

Soubory ke stažení

Fotogalerie

.
.
.
.
.
.
.
Zoo, trojský zámek
Zoo, trojský zámek
Výhled na Prahu
Výhled na Prahu
.
.
.
.
.
.