GAVLAS - aukční a realitní agentura

Výběrová řízení

PRODÁNO
Dva rekreační objekty
Františkov

zakázka č. 401075

Základní charakteristika

logo GAVLASlogo GAUTE
GAVLAS ve spolupráci se společností GAUTE a.s. nabízí:
Dva rekreační objekty v samém srdci Šumavy, na Teplé Vltavě, uprostřed lesů mezi Kvildou a Borovou Ladou.

Plocha pozemků celkem: 36.940 m²

Užitná plocha budov:
- objekt Galerie 284 m² + tech. zázemí a půda
- objekt Penzion 376 m² + tech. zázemí a půda

Zajímavostí tohoto místa jsou pozemky, pod nimiž se pravděpodobně nalézá bývalá podzemní továrna na výrobu bojových letadel Messerschmitt za 2. světové války. Přístup do těchto prostor, ani podrobnější informace o nich bohužel nejsou známy.

Jedná se o dvě nemovitosti sloužící k rekreačním účelům včetně příslušenství a přilehlých pozemků. Hlavní stavba č.p. 78 – Penzion – slouží k ubytování a technickému zázemí, budova č.p. 77 je využívána jako Galerie, také s možností ubytování. Pozemky jsou mírně svažité, nad řekou Vltavou. Byla zřízena a zrekonstruována ČOV, nad příjezdovou komunikací je ještě původní celodřevěná kolna. Stáří objektů není přesně známé, je však prováděna stavební údržba a opravy. Na pozemku je možné zřídit malou vodní elektrárnu.

a) Penzion
Rekreační budova č.p. 78 na parc.č. St. 168/2 stojí hned u příjezdové komunikace. Původně to byla obytná stavba, která nyní slouží rekreačním účelům převážně zaměstnanců univerzity. Přesné stáří objektu není známé. Na objektu byly v průběhu doby prováděny nejen úpravy, ale i rozšiřování. Jedná se o podsklepenou jednopatrovou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Před sedmi lety byla provedena ještě přístavba vstupu se šatnou (přístavbu je potřeba zkolaudovat). V suterénu je technické zázemí objektu, v přízemí restaurace, kuchyň, bar, zázemí, v prvním patře pokoje + sociální zařízení.

- objekt napojen na vlastní studnu
- objekt napojen na ČOV
- objekt napojen na veřejnou el. síť
- vytápění – kotelna na tuhá paliva

b) Galerie
Pod hlavní rekreační budovou č.p. 78 stojí na parc.č. St. 169 současná galerie č.p. 77. Je to zděná stavba půdorysného tvaru písmene „L“, podsklepená, přízemní se sedlovou střechou. Přesné stáří objektu není známé. Na objektu byly v průběhu doby prováděny nejen úpravy, ale i rozšiřování. Objekt byl využíván pro galerijní účely, zčásti pro ubytování.

- objekt napojen na vlastní studnu
- objekt napojen na vlastní ČOV
- objekt napojen na veřejnou el. síť
- vytápění – lokální na tuhá paliva

Minimální cena: 500.000 Kč
Uzávěrka výběrového řízení: 22.5.2013, 15:00 hod..
Lhůta pro složení kauce: 21.5.2013.

Soubory ke stažení

Fotogalerie