gavlas logo

Hlavní stránka  


ČINNOSTI GAVLASE


Praha 7 - TOKOVO

Praha 7 - TOKOVO

PRODEJ A PRONÁJEM
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Zprostředkování prodeje či pronájmu jakéhokoliv typu komerčních nemovitostí je jednou ze základních činností společnosti. Provedeme technické a obchodní analýzy nabízeného objektu, na základě kterých Vám doporučíme prodejní cenu/nájemné a celý obchod úspěšně zprostředkujeme. V oblasti prodeje a pronájmu patří GAVLAS k největším českým realitním firmám.

K nejvýznamnějším zrealizovaným zakázkám patří např. 100% pronajmutí "Office centre Karlovo nám. 7" v Praze 2, prodej budovy Komerční bance, ve které dnes sídlí jedna z jejich nejvýznamnějších pražských poboček "Nonet", či prodej luxusního hotelu "U Zlaté Studně" pod Pražským hradem.


PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ K BYDLENÍ

Již řada našich klientů našla díky nám nové bydlení, jak vlastní, tak i pronajaté. Umíme uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, kteří touží bydlet v atraktivních lokalitách, luxusních vilách, rodinných domech či bytech.

Významnou součástí naší činnosti je spolupráce s rezidenčními developery. Úspěšně a rychle prodáváme byty či rodinné domy v jejich nově postavených projektech.

Líbeznice

Líbeznice


Grandhotel Brno

Grandhotel Brno

OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Veřejné soutěže slouží k výběru nejvhodnějšího budoucího vlastníka, a to zejména v případech, kdy stávající majitel, vedle zájmu o navýšení ceny, má zájem zadat i některá další kritéria pro výběr nejvhodnějšího budoucího partnera.

Výhody a bezpečnost veřejné soutěže jsou garantovány "Řádem soutěže", který je zpracován a vyhlašován firmou GAVLAS. Nejznámější zakázkou v této oblasti byla veřejná soutěž na prodej "Grandhotelu Brno", nejvýznamnější pak soutěž na prodej překladiště Haníska v Košicích.
Dětský dům, Praha

Dětský dům, Praha

DOBROVOLNÉ DRAŽBY

Jedním z cílů v době zakládání společnosti bylo prosadit u nás již ve světě zavedenou a atraktivní aukční metodu prodeje nemovitostí. GAVLAS si za dobu své existence získal významné postavení v této oblasti působení v celé České republice.

Nezanedbatelnou výhodou dražby, oproti klasickému prodeji, je výhoda daňová. Při dražbě se totiž daň z převodu nemovitostí počítá pouze z vydražené (kupní) ceny a nikoli z ceny odhadní (pokud je tato cena vyšší než cena kupní), jak je obvyklé u klasického prodeje. U řady nemovitostí totiž odhadní cena vysoce převyšuje cenu kupní.

Od první realizované dražby jich GAVLAS uspořádal již stovky, při nichž vydražil majetek v hodnotě mnoha set milionů korun. Našimi ctěnými klienty jsou nejen soukromé osoby a firmy, ale též likvidátoři a správci konkurzní podstaty. Důkazem vysokého standardu těchto dražeb je i vydražený Dětský dům v samotném centru Prahy, v ulici Na Příkopě.


NEDOBROVOLNÉ DRAŽBY

GAVLAS, jako jeden z prvních, získal licenci dražebníka podle zákona o veřejných dražbách, který vstoupil v platnost 1. května 2000. Na základě této licence provádí GAVLAS pro banky i ostatní zástavní věřitele nedobrovolné dražby nemovitostí. Jde o dražby prováděné proti vůli vlastníka zastavené nemovitosti v případě, že je dlužník v prodlení se splácením svých závazků. Jedná se o velmi efektivní a rychlou metodu vymáhání splatných pohledávek zajištěných zástavním právem. K nedobrovolné dražbě není potřeba souhlasu soudu.

Ústí nad Labem – Polyfunkční dům s restaurací McDonald´s

Ústí nad Labem – Polyfunkční dům s restaurací McDonald's

AUKCE BYTŮ Z DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

GAVLAS se spolu se společností Professionals rozhodl zavést na český trh ve světě převažující aukce v režimu "reserve price". Poprvé byla použita v prosinci 2009 na aukci 39 bytů a rodinných domů z 10 developerských projektů. Zúčastnilo se jí 131 dražitelů, a stala se tak největší aukcí či dražbou v České republice od roku 1989.

Praha - Rezidence Císařka

Praha - Rezidence Císařka


Hotel U Zlaté Studně

Hotel U Zlaté Studně

VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Při vyhledávání nemovitostí GAVLAS čerpá ze svých nabytých zkušeností a dobré znalosti místního trhu. Děláme opravdu vše proto, abychom našli správnou nemovitost pro správného kupujícího či nájemce a náš klient byl maximálně spokojen. Zakázkou, které si nejvíce ceníme, bylo vykoupení pozemků pro Procter & Gamble - Rakona, a.s. v Rakovníku pro vybudování jejich nadregionálního distribučního centra.

OCEŇOVÁNÍ

Hluboké znalosti realitního trhu využívá GAVLAS pro nezávislé tržní oceňování nemovitostí.


KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Na základě znalosti trhu a našich zkušeností jsme schopni nabídnout konkrétní návrh realizace specifických požadavků klienta a zhodnotit prodejnost nemovitostí.

PRÁVNÍ SERVIS

Rozhodujícím a neporušitelným krédem naší společnosti je právní a obchodní bezpečnost klienta, jehož GAVLAS zastupuje.

GAVLAS ověřuje právní dokumenty nezbytné k prodeji či pronájmu nemovitosti a vede jednání s obchodními partnery až do uzavření příslušné smlouvy.

Pro úspěšné vyřešení obchodního případu spolupracuje GAVLAS se zainteresovanými úřady, ministerstvy, útvary územního rozvoje apod.

Komerční banka - Nonet

Komerční banka - Nonet
 

NÁŠ TÝM


 

Náš tým je tvořen 35 odborníky, kteří plně dokáží využít svých znalostí českého realitního trhu.

Naši obchodníci - makléři - se účastní pravidelných vzdělávacích kurzů, jak firemních, tak externích. Nabyté znalosti jim umožňují odborně a na patřičné úrovni radit a pomáhat našim klientům.

GAVLAS trvale spolupracuje s externími odborníky jako jsou advokáti, architekti, notáři, odhadci i znalci z ostatních oborů.

 Předchozí stránka | Další stránka

O agentuře | Činnosti GAVLASE | Náš tým | Reference
Výběr z realizovaných prodejů a pronájmů | Etický kodex realitního makléře