gavlas logo

Hlavní stránka  


ETICKÝ KODEX
REALITNÍHO MAKLÉŘE

člena Asociace realitních kanceláří České republiky


Motto: "Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim".


item  

1.Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

2.Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdíly z důvodu rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3.Realitní makléř volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4.Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace /běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5.Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodním případech, a to i po jejich ukončení. Povinností mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

6.Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7.Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8.Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9.Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky a tím i svoji osobnost.

10.Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
Předchozí stránka | Další stránka

O agentuře | Činnosti GAVLASE | Náš tým | Reference
Výběr z realizovaných prodejů a pronájmů | Etický kodex realitního makléře