Selection from our property portfolio

GAVLAS Praha, Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 666 666, fax: 221 666 333, praha@gavlas.cz

GAVLAS Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava, tel.: 596 113 377, fax: 596 113 399, ostrava@gavlas.cz

GAVLAS Brno, Česká 31, 602 00 Brno, tel./fax: 532 162 666, 532 162 162, brno@gavlas.czGAVLAS is a member of
ARK CR.


GAVLAS is a partner of
www.elektronickedrazby.cz

Our partners:

Česká spořitelna, a. s. 
Hypocentrum Modrá Pyramidy 
Stone & Belter, s. r. o. 

© GAVLAS - auction and real estate agency       Webmaster: webmaster@gavlas.cz